Úvod - Zelená škola

0

škôl na Slovensku, je zapojených do programu Zelená škola

Podporíme vás

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie.

Rozvíjame váš potenciál

Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie.

Vyberte si oblasť

Problémov životného prostredia je veľa. Vyberte si jednu prioritú tému (oblasť), v ktorej sa chce zlepšiť, učiť sa o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu.

Inšpirujte sa

Program zelená škola je veľká komunita, ktorá sa navzájom inšpiruje, podporuje a motivuje. Tešíme sa zo zdieľania informácii, rád a úspechov.

7 krokov Zelenej školy

Metodika 7 krokov je účinným nástrojom k tomu, aby ste pracovali systematicky a prešli od jednorazových akcií k trvalým zmenám a novému fungovaniu na vašej škole.

Novinky zo Zelenej školy

Filtrovať: Témy
Filtrovať: Predmety
Filtrovať: Školy
Filtrovať: Vek detí
Filtrovať: Roky

Témy

Problémov životného prostredia je veľa. Každá škola zapojená do programu si vyberá jednu prioritú tému (oblasť), v ktorej sa chce zlepšiť – učiť o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu. Prioritnú tému si vyberiete spomedzi siedmich tém a budete v nej pracovať počas celého certifikačného obdobia (zvyčajne dva školské roky). Môžete si ju zvoliť po vypracovaní environmentálneho auditu alebo na základe svojich potrieb a očakávaní.

Harmonogram 2023/2024

Harmonogram na stiahnutie:

Legenda k harmonogramu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán
Dôležitý termín

Webinár pre riaditeľov

 • 23. august 2023, 8.30 -10.00

online
povinný

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný kurz pre školských koordinátorov

 • 23. - 25. august 2023

Vzdelávacie centrum Zaježová
povinný

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

začiatok 23.8. o 17.00, ukončenie 25.8. 11.30, aby sa stihol spoj zo Zvolena do Zvolena

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný seminár

 • 12. september 2023

Zvolen
povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný seminár

 • 13. september 2023

Zvolen
povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný seminár

 • 14. september 2023

Žilina
povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný seminár

 • 20. september 2023

Bratislava/ Košice
povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný seminár

 • 21. september 2023

Bratislava/ Košice
povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

viac info

Úvodný seminár pre staro-nové školy

 • 22. september 2023

online
povinný 

Skupina B (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

viac info

Exkurzia Lesmír

 • 22. september 2023

povinný 

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Certifikačná slávnosť

 • 12. október 2023

miesto upresníme

 

pre školy, ktoré získali certifikát v 2022/2023

viac info

Tematický seminár

 • 19. október 2023

online
povinná účasť na 1 z tematických seminárov:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Tematický seminár

 • 20. október 2023

online
povinná účasť na 1 z tematických seminárov:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Tematický seminár

 • 26. október 2023

online
povinná účasť na 1 z tematických seminárov:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Tematický seminár

 • 27. október 2023

online
povinná účasť na 1 z tematických seminárov:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Kurz pre kolégiá stredných škôl

 • 24. - 26. október 2022

Vzdelávacie centrum Zaježová

dobrovoľný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP

 • 21. november 2022

Zvolen

povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP

 • 22. november 2023

Žilina

povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP

 • 23. november 2023

Bratislava/ Košice

povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP

 • 24. november 2023

Bratislava a Košice

povinný 1 termín podľa regiónu

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Materské školy: zaslanie EAP na konzultáciu

 • 31. január 2024

mailom

povinný 

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán
Dôležitý termín

viac info

Seminár Inšpirácie zo škôl

 • 8. február 2024

online
povinný:

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Mediálny kurz

 • 15. február 2024

online

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Zaslanie Environmentálneho akčného plánu na konzultáciu (základné, stredné a špeciálne školy)

 • 28. február 2024

mailom

povinný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán
Dôležitý termín

viac info

Webinár k prihlasovaniu do záverečného hodnotenia

 • marec 2024

online

dobrovoľný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

viac info

Prihlásenie do záverečného hodnotenia

 • 1. marec - 31. marec 2024

cez web 1. 3. - 31. 3.

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Dôležitý termín

viac info

Seminár Ako robiť ekokódex

 • 22. marec 2024

online

povinný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

viac info

Webinár k prihlasovaniu do záverečného hodnotenia

 • apríl 2024

online

dobrovoľný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

viac info

Webinár k dochváleniu EAP na ďalší šk. rok pre školy, ktoré nejdú do hodnotenia

 • apríl 2024

online

povinný pri predlžovaní certifikačného obdobia

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom, ktoré nejdú do záverečného hodnotenia

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Dôležitý termín

viac info

Škola musí mať schválený enviromentálny akčný plán

 • 30. apríl 2024

mailom

povinný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán
Dôležitý termín

viac info

Zaslanie EAP k doschváleniu na konzultáciu

 • 15. máj 2024

mailom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom, ktoré si predlžujú certifikačné obdobie

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Dôležitý termín

viac info

Škola musí mať doschválený enviromentálny akčný plán (EAP)

 • 15. jún 2024

mailom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom, ktoré si predlžujú certifikačné obdobie

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Dôležitý termín

viac info

Prihláška do nového ročníka

 • 22. apríl - 30. jún 2024

cez web 22. 4. - 30. 6. 2024

povinný

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom
Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán
Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán
Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán
Dôležitý termín

viac info
Hover Me! Tooltip content

7 krokov Zelenej školy

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy. Robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy.

Povedali o nás