Metodická podpora - Zelená škola

Metodická podpora

V programe Zelená škola sa vo vzdelávacích aktivitách sústredíme najmä na metodickú podporu a rozvoj učiteľov, pretože tí denne pracujú s deťmi, žiakmi, študentami a okrem výučby ich aj hodnotovo formujú. V prípade, že sa zapojíte do programu Zelená škola, poskytneme vám rôzne formy metodickej podpory a vzdelávania.

1. regionálny seminár

Metodika programu Zelená škola

september – október 2021

2. regionálny seminár

1. modul:
Environmentálny akčný plán – ako ho správne zostaviť?

2. modul:
Témy Zelenej školy a ich prepojenie s výučbou

november 2021

3. regionálny seminár

Participácia v programe Zelená škola

február 2022

Tématické kurzy

Pre učiteľov a žiakov organizujeme aj 3-dňové tematické kurzy. Na nich môžete získať námety na výučbu aj pre prácu kolégia, vyskúšate si modelové situácie, osvojíte si nové metódy výučby, vzájomne si vymeníte skúsenosti.

Konzultačná podpora

Premenami vašej školy vás bude sprevádzať tím Zelenej školy. Počas práce v programe budete mať pridelenú svoju regionálnu koordinátorku, ktorá vám v prípade potreby rada poradí v otázkach metodiky či realizácie tém programu. Našou úlohou nie je kontrolovať vás a poukazovať na oblasti, ktoré nefungujú, ale sprevádzať vás, podporovať a pomáhať tak, aby vám práca v programe Zelená škola dávala zmysel a postupovala želaným smerom.

Harmonogram a semináre

Pozrite si kaledár udalostí Zelenej školy a môžete si vyhľadať semináre, ktoré sa vás týkajú.

HarmonogramSemináre

Materiály pre výučbu

Pre školy zapojené v programe ponúkame tieto metodické a informačné materiály.

Materiály pre výučbu a realizáciu aktivít