Centrá inšpirácie - Zelená škola

Centrá inšpirácie

Program Zelená škola funguje na Slovensku 16 rokov. 85 % škôl v ňom pracuje viac ako 4 roky. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Preto sme pripravili špeciálny projekt pre Zelené školy: Zelená škola – každý deň pre budúcnosť.

Cieľom projektu je vytvorenie z vybraných 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska inšpiratívne centrá, ktoré ponúknu inšpirácie, ako robiť, čo sa učí, ako učiť inak a ako robiť zmeny na školách spoločne. Tieto školy budú učiacimi školami – pre učiteľov z rôznych škôl, pre rodičov, miestnych obyvateľov, pre obce aj mestá. Vyškolíme a poskytneme supervíziu 20 učiteľom – lídrom občianskej angažovanosti, ktorí do 11/2021 zrealizujú praktické vzdelávacie akcie pre min. 400 učiteľov a pracovníkov miestnych samospráv s dôrazom pri realizácii na participáciu žiakov a študentov Zelených škôl.

Účasť v projekte je jedinečnou príležitosťou na profesionálny rast učiteľov, na posilnenie a rozvoj ich zručností, ktoré významne posunú kvalitu výučby. Prinesie inšpiratívnych lektorov a zmysluplné, praktické vzdelávanie, pravidelný kontakt s ďalšími aktívnymi školami a vzájomnú výmenu skúseností a sieťovanie, supervíziu zapojených učiteľov a ich metodickú podporu.

Harmonogram aktivít projektu – záväzky pre vybrané školy:

regionálne semináre pre Zelené školy – modul 1

(učitelia ako spolu
lektori)

september – október 2020

kurz "Ako narábať s mocou učiteľa"

lektorka Sylvia Ondrisová

27. – 29. október 2020

kurz "Ako učiť akčne a užitočne"

lektorky Zuzana Labašová a Zuzana Gallayová, CEEV Živica

7. – 9. december 2020

kurz "Ako a prečo byť angažovaným"

lektorka Eva Kovačechová, VIA IURIS

8. – 10. februára 2021

regionálne semináre pre Zelené školy – modul 2

(učitelia ako spolulektori)

február, marec 2021

kurz "Ako na klimatickú zmenu prakticky"

lektorka Jana Škvareninová, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

6. – 8. apríl 2021

kurz "Prírodný turizmus na vlastnej koži"

lektorka Zuzana Burdová, AEVIS:

jún 2021 (upresníme)

dielne dobrej praxe v školách – centrách inšpirácie

apríl 2021 a november 2021

konferencia pre samosprávy – príklady dobrej praxe

(účasť učiteľov)

október 2021

Do projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť sme vybrali týchto 10 škôl, ktoré sa stanú centrami inšpirácie:

MŠ Na Starej tehelni Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
ZŠ s MŠ Badín
ZŠ Pohraničná Komárno
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Súkromná ZŠ Nová Dubnica
Špeciálna základná škola Banská Štiavnica
Gymnázium Púchov
Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu Svit

Pozrite si:

Projekt „Zelená škola – každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou