Semináre a vzdelávanie - Zelená škola

Semináre a vzdelávanie

Cieľom regionálnych seminárov je oboznámiť školy s fungovaním programu, metodikou 7 krokov, pomôcť nastaviť ciele a aktivity environmentálneho akčného plánu, dať tipy na výučbu a rozvoj participácie, zdieľať skúsenosti medzi školami a pod. Pod vplyvom epidemickej situácie sme semináre rozšírili o námety na domácu výučbu a o postupy, ktoré možno využiť pri opätovnom zatvorení škôl.

Aktuálne semináre a vzdelávanie

Filter by Skupiny
Filtrovať: Roky
Filtrovať: Témy
Filtrovať: Školy
Filtrovať: Predmety

Regionálne semináre

V priebehu školského roka organizujeme regionálne semináre. Zoznámite sa na nich s metodikou 7 krokov, s participáciou, ako aj s aktivitami, ktoré sa dajú robiť pri práci v jednotlivých témach programu. Na týchto seminároch sa zoznámite s inými podobne naladenými školami a budete sa vzájomne inšpirovať. 

Tím Zelenej školy sídli vo Zvolene. Aby sme boli školám bližšie, poskytujeme semináre vo viacerých regiónoch. Regionálne semináre sú jednodňové a organizujeme ich naživo v štyroch mestách: Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice.  Niektoré semináre môžu prebiehať aj v online priestore (forma závisí od obsahu seminára a aktuálnej epidemiologickej situácie). V školskom roku 2022/2023 plánujeme realizovať aj samostatné semináre pre žiakov a študentov

Nové školy (príp. školy s novým koordinátorom)

(termíny sa môžu vzhľadom na epidemické opatrenia upravovať):

1.

regionálny seminár

Fungovanie programu
a metodika 7 krokov
1. regionálny seminár

Prvého regionálneho seminára sa spolu s koordinátorom zúčastní tiež zástupca vedenia školy. Obsahom seminára je vysvetlenie fungovania programu a metodiky 7 krokov, pričom pozornosť venujeme prvým dvom krokom metodiky.

2.

regionálny seminár

Tvorba environmentálneho
akčného plánu
2. regionálny seminár

Regionálny seminár je venovaný tvorbe environmentálneho akčného plánu. Podrobne sa v ňom venujeme nastaveniu cieľov a k aktivitám, ktoré by k nim mali smerovať. Pokiaľ to epidemická situácia dovolí, seminár prebehne naživo v jednotlivých regionálnych centrách (Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice).

3.

regionálny seminár

Tipy na úspešnú
participáciu
3. regionálny seminár

Regionálny seminár ponúkne tipy na úspešnú participáciu, pričom ťažisko bude položené na prezentáciách skúsených škôl v programe.

Školy zapojené v programe 1 rok a viac:

1.

regionálny seminár

Ďaľšie kroky metodiky
Zelenej školy
1. regionálny seminár

Regionálny seminár budeme venovať ďalším krokom metodiky Zelenej školy (monitoring, ekokódex).

2.

regionálny seminár

Témy Zelenej školy
2. regionálny seminár

Regionálny seminár vyčleníme na podrobnejšie prebratie jednotlivých tém Zelenej školy.

3.

regionálny seminár

Tipy na úspešnú
participáciu
3. regionálny seminár

Regionálny seminár ponúkne tipy na úspešnú participáciu.

Povedali o nás