Zapojte sa - Zelená škola

Zapojte sa

 

Registrácia na nový školský rok 2023/2024 bude prebiehať od 22. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

Pred tým, ako sa zaregistrujete do programu Zelená škola, vás prosíme o dôkladné prečítanie si aktualizovaných pravidiel, vďaka čomu získate prehľad o podmienkach práce v programe. Registráciou do programu vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami.

Práca v programe Zelená škola je dlhodobá. Zvyčajne sa práca v jednej téme nastavuje na certifikačné obdobie, ktoré trvá dva školské roky.

Ako prebieha práca v Zelenej škole počas certifikačného obdobia?

Registrácia

Každá škola sa registruje samostatne uvedením svojho EDUID (ide o jedinečný kód školy, ktorý jej bol pridelený z Centrálneho registra škôl). V prípade, že súčasťou školy sú viaceré zložky (ZŠ s MŠ alebo spojené školy) uveďte EDUID nadradeného subjektu – viac informácií nájdete v pravidlách programu.

Registračné poplatky

Škola je považovaná za registrovanú v programe až po zaplatení registračného poplatku v dobe splatnosti faktúry vo výške:

A SKUPINA
90 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2022/2023

pre školy zapojené do programu aj v školskom roku 2022/2023 

B SKUPINA
190 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2022/2023

pre školy zapojené do programu v školskom roku 2021/2022, ktoré však neboli zapojené do programu v školskom roku 2022/2023 (t. j. školy, kt. mali rok „pauzu“)

C SKUPINA
490 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2022/2023

pre nové školy (nikdy v programe nepracovali) a pre školy, ktoré v školskom roku 2020/2021 ani 2021/2022 v programe nepracovali (t. j. školy, ktoré sa zapájajú do programu po viac ako ročnom prerušení práce v programe)

Registrácia do programu platí 1 školský rok – registrované školy pracujú zväčša v dvojročnom certifikačnom období, avšak registráciu treba každoročne obnovovať. Školy tým vyjadrujú svoj záujem v programe pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

Z organizačných dôvodov môže byť do programu pre školský rok 2022/2023 registrovaných maximálne 15 škôl C skupiny. V prípade, že niektorá škola nebude do programu prijatá, bude o tejto skutočnosti upovedomená pred vystavením faktúry.

Ak je pre Vás výška poplatku jedinou prekážkou pre registráciu, kontaktujte manažérku programu Zuzanu Gallayovú: gallayova@zivica.sk, +421 918 925 216.

Po odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail koordinátora/koordinátorky Zelenej školy zaslaná správa potvrdzujúca vašu registráciu do programu.

Elektronická faktúra bude zaslaná do 7 pracovných dní na e-mail koordinátora/koordinátorky Zelenej školy. V prípade, že si želáte faktúru zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju v poznámke alebo napíšte na rabelyova@zivica.sk. Originál faktúry nezasielame automaticky, v prípade potreby si ho môžete vyžiadať na adrese rabelyova@zivica.sk.

V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú dosť často spamovým filtrom zastavené.

Ak skutočne potvrdzujúci e-mail alebo faktúru nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: 0948260527 alebo rabelyova@zivica.sk.

Ak sa rozhodnete v programe pracovať,
poskytneme vám metodickú podporu:

Sorry. This form is no longer available.

Vstupná sada metodických materiálov
Vstupná sada metodických materiálov
regionálne<br/>semináre
regionálne
semináre
Tematické<br/>kurzy
Tematické
kurzy
Webináre<br/> 
Webináre
 
Neobmedzený počet<br/>individuálnych konzultácii
Neobmedzený počet
individuálnych konzultácii

Bonus pre vás

Vedľajším bonusom práce v programe je osvojenie si zručnosti písať projekty tak, aby ste vedeli získať pre školu financie. Rovnako máte možnosť zapojiť sa do našich podporných projektov (Voda pre našu budúcnosť,  Elektroodpad-dopad) alebo iných projektov Živice.

Z registračných poplatkov hradíme členský poplatok celosvetovej sieti Eco-Schools a nadácii Foundation for Environmental Education. Program Zelená škola nie je finančne podporovaný štátom. Od roku 2004 funguje na Slovensku vďaka financovaniu nadáciami, súkromnými firmami a podpore rôznych grantových projektov. Registračné poplatky od škôl prispievajú len malou časťou k fungovaniu programu.