Zapojte sa - Zelená škola

Zapojte sa

Registrovať sa je možné od 22. 4. 2021 do 30. 6. 2021.

Pred tým, ako sa zaregistrujete do programu Zelená škola, vás prosíme o dôkladné prečítanie si aktualizovaných pravidiel, vďaka čomu získate prehľad o podmienkach práce v programe. Registráciou do programu vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami.

Každá škola sa registruje samostatne uvedením svojho EDUID (ide o jedinečný kód školy, ktorý jej bol pridelený z Centrálneho registra škôl). Týka sa to aj prípadov, kedy do programu vstupujú spojené školy, združené školy ap. (napr. ak v programe plánuje pracovať základná škola s materskou školou, zaregistruje sa zvlášť základná škola a zvlášť materská škola) – viac informácií nájdete v pravidlách programu.

Po odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail koordinátora/koordinátorky Zelenej školy zaslaná správa potvrdzujúca vašu registráciu do programu.

Elektronická faktúra bude zaslaná do 7 pracovných dní na e-mail koordinátora/koordinátorky Zelenej školy. V prípade, že si želáte faktúru zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju v poznámke alebo napíšte na rabelyova@zivica.sk. Originál faktúry nezasielame automaticky, v prípade potreby si ho môžete vyžiadať na adrese rabelyova@zivica.sk.

V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú dosť často spamovým filtrom zastavené.

Ak skutočne potvrdzujúci e-mail alebo faktúru nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: 0948260527 alebo rabelyova@zivica.sk.

Ak sa rozhodnete v programe pracovať,
poskytneme vám metodickú podporu:

Vstupná sada metodických materiálov
Vstupná sada metodických materiálov
3 regionálne<br/>semináre
3 regionálne
semináre
Tématické<br/>kurzy
Tématické
kurzy
Webináre<br/> 
Webináre
 
Neobmedzený počet<br/>individuálnych konzultácii
Neobmedzený počet
individuálnych konzultácii

Bonus pre vás

Vedľajším bonusom práce v programe je osvojenie si zručnosti písať projekty tak, aby ste vedeli získať pre školu financie. Rovnako máte možnosť zapojiť sa do našich podporných projektov (Energetické esá, Elektroodpad-dopad) alebo iných projektov Živice.

Z registračných poplatkov hradíme členský poplatok celosvetovej sieti Eco-Schools a nadácii Foundation for Environmental Education. Program Zelená škola nie je finančne podporovaný štátom, už 16 rokov funguje vďaka financovaniu nadáciami, súkromnými firmami a podpore rôznych grantových projektov. Registračné poplatky od škôl prispievajú len malou časťou k fungovaniu programu.