Ako postupovať - Zelená škola

Ako postupovať

O problémoch životného prostredia nestačí len hovoriť. Denne by sme mali robiť kroky k ich predchádzaniu a riešeniu. Jednou z ciest je environmentálna výchova a vzdelávanie. Aké sú predpoklady pre úspešnú prácu v programe?

Motivácia a podpora vedenia školy

Ak uvažujete o zapojení sa do programu, je dôležité detailne sa oboznámiť s pravidlami Zelenej školy a prediskutovať s kolegami, rodičmi a žiakmi prihlásenie sa. Je dôležité, aby ste mali podporu od vedenia školy – z toho dôvodu pozývame zástupcov vedenia na prvý regionálny seminár, kde detailne vysvetľujeme ciele a metodiku programu. Tiež je výhodou, ak pre program dokážete nadchnúť svojich kolegov. Najdôležitejšia je ochota prenechať väčší priestor žiakom a do istej miery preniesť na nich zodpovednosť za dianie na škole. 

Registrácia

Vaša práca v programe začína so začiatkom školského roka. V prípade, že máte záujem v ďalšom školskom roku v programe pracovať, treba sa doň

registrovať v čase od 22. apríla do 30. júna.

Po tomto termíne pracujeme s finálnym zoznamom zaregistrovaných škôl a pripravujeme sa na koordinovanie programu v ďalšom školskom roku. Vaša registrácia do programu je platná jeden školský rok. Platnosť nadobúda po úhrade registračného poplatku.

Administrácia

Program nie je “byrokratický” ani formálny, nevyžadujeme zložitú administráciu, dôležité sú praktické aktivity a cesta, ktorou prejdete. Aké “papierovačky” sú v programe potrebné? Registračný formulár do programu, environmentálny akčný plán a registračný formulár do záverečného hodnotenia – to je všetko, čo nám zasielate. Informácie o realizácii programu na vašej škole a pokroky, ktoré robíte, zverejňujete na webe vašej školy, nezasielate nám ich osobitne, neplníte zakladače prezenčkami a pod.

Účasť na vzdelávaní

Koordinátor programu na škole sa priebežne zúčastňuje našich seminárov, vďaka čomu má možnosť úspešne zvládnuť metodiku 7 krokov a aplikovať ju v prostredí školy. Vďaka seminárom získava aj najnovšie informácie o životnom prostredí a ochrane prírody, o metódach výučby, ako aj možnosť sieťovať sa s inými školami.

Informovanosť

O dôležitých termínoch, aktivitách, vzdelávaní, možnostiach grantov a pod. vás informujeme priebežne prostredníctvom emailov. Aktuality sú zverejňované na www.zelenaskola.sk a FB Zelená škola.

Realizácia programu na škole a konzultácie

Počas svojej práce v programe postupujete podľa metodiky 7 krokov a zdieľate svoje posuny s ostatnými školami (na seminároch, cez sociálne siete a pod.). Programom vás sprevádza pridelená regionálna koordinátorka.

Realizácia programu na škole a konzultácie

Počas svojej práce v programe postupujete podľa metodiky 7 krokov a zdieľate svoje posuny s ostatnými školami (na seminároch, cez sociálne siete a pod.). Programom vás sprevádza pridelená regionálna koordinátorka.

Záverečné hodnotenie

Po úspešnej realizácii metodiky 7 krokov a dosiahnutí naplánovaných cieľov nás môžete požiadať o záverečné hodnotenie.

Odmena

V prípade, že sa vám podarí splniť kritériá, získate medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools, ktoré majú platnosť 2 roky. Po ukončení certifikačného obdobia v jednej téme je možné zapojiť sa opäť – prácou v ďalšej téme a obhájiť titul Zelená škola a medzinárodný certifikát opakovane.