Náš tím - Zelená škola

Náš tím

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Zuzana Gallayová

Manažérka programu Zelená škola
Regionálna koordinátorka, lektorka

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene), kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne envirovýchovné kurzy Živice. V programe Zelená škola od roku 2004 dobrovoľníčka – konzultantka a hodnotiteľka, od 2019 členka tímu. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom. 

Lesanka Blažencová

Regionálna koordinátorka, lektorka

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, popri štúdiu a mnoho rokov po ňom bola dobrovoľníčkou v Združení Slatinka. Od roku 2003 sa venuje environmentálnej výchove pre rôzne vekové skupiny, posledné roky aj maličkým deťom a mamičkám na materskej dovolenke. Pôdu prírodovedného múzea v roku 2020 vymenila za tím Zelenej školy. Chce prinášať novú energiu, nápady a spolupodieľať sa na učení vonku.  

Zuzana Marková

Regionálna koordinátorka, lektorka

Už počas štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene (2018) ako dobrovoľníčka začala vypomáhať na Zelenej škole. Prirástla jej k srdcu a následne sa stala členkou tímu a pracovala na projekte Elektroodpad-dopad 2. Trojročnú pauzu od práce si spríjemňovala vďaka dcérke Terezke. Od septembra 2022 si začína znovu užívať pracovný svet. Lásku a krásu života vidí v prírode, knihách, vzdelávaní a v neposlednom rade v Terezke.

Monika Tanečková

Koordinátorka Voda pre našu budúcnosť

Študovala etiku a filozofiu na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Niekoľko rokov aktívne pôsobila v slovenskom skautingu. Prácu vo verejnom sektore vymenila po materskej dovolenke za tím Zelenej školy, kde pracuje od júna 2021. Ľahkosť bytia si vychutnáva pri dobrej káve.