Náš tím - Zelená škola

Náš tím

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Zuzana Gallayová

Manažérka programu Zelená škola
Regionálna koordinátorka pre región: Zvolen

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene), kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne envirovýchovné kurzy Živice. V programe Zelená škola od roku 2004 dobrovoľníčka – konzultantka a hodnotiteľka, od 2019 členka tímu. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom. 

Lesanka Blažencová

Regionálna koordinátorka pre región: Bratislava

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, popri štúdiu a mnoho rokov po ňom bola dobrovoľníčkou v Združení Slatinka. Od roku 2003 sa venuje environmentálnej výchove pre rôzne vekové skupiny, posledné roky aj maličkým deťom a mamičkám na materskej dovolenke. Pôdu prírodovedného múzea v roku 2020 vymenila za tím Zelenej školy. Chce prinášať novú energiu, nápady a spolupodieľať sa na učení vonku.  

Kvetoslava Rábelyová

Regionálna koordinátorka pre región: Košice

Po ukončení štúdia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici pracovala ako stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Neskôr študovala Montessori pedagogiku a spolupodieľala sa na vzniku Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene, kde potom niekoľko rokov pracovala. Nakrátko si vyskúšala aj pozíciu pedagogickej asistentky na základnej škole. Od júla 2018 pracuje v tíme Zelenej školy.

Monika Tanečková

Koordinátorka pre nové školy

Študovala etiku a filozofiu na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Niekoľko rokov aktívne pôsobila v slovenskom skautingu. Prácu vo verejnom sektore vymenila po materskej dovolenke za tím Zelenej školy, kde pracuje od júna 2021. Ľahkosť bytia si vychutnáva pri dobrej káve.