Náš tím - Zelená škola

Náš tím

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Zuzana Gallayová

Manažérka programu Zelená škola
Regionálna koordinátorka, lektorka

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene), kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne envirovýchovné kurzy Živice. V programe Zelená škola od roku 2004 dobrovoľníčka – konzultantka a hodnotiteľka, od 2019 členka tímu. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom. 

Lesanka Blažencová

Regionálna koordinátorka, lektorka

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, popri štúdiu a mnoho rokov po ňom bola dobrovoľníčkou v Združení Slatinka. Od roku 2003 sa venuje environmentálnej výchove pre rôzne vekové skupiny, posledné roky aj maličkým deťom a mamičkám na materskej dovolenke. Pôdu prírodovedného múzea v roku 2020 vymenila za tím Zelenej školy. Chce prinášať novú energiu, nápady a spolupodieľať sa na učení vonku.  

Mária Sendecká

Regionálna koordinátorka, lektorka

Vysokoškolské časy strávila v Tatranskej Javorine na bakalárskom študijnom programe Stráž prírody. Magisterské štúdium venovala učiteľstvu biológie a ekológie na UKF v Nitre. Po škole dva roky pracovala ako  lektorka environmentálnej výchovy v lesnom prostredí a učila v malotriedke prírodovedné vedy. Baví ju  učenie vonku, najlepšie v lese a nebojí sa ani zlého počasia. Verí, že ak samotný učiteľ zmýšľa proenvironmentálne a aplikuje to aj do svojich vyučovacích hodín, pomáha tak vychovávať generáciu ľudí, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za prostredie v ktorom žijú. 

Klaudia Trochanová

Po získaní bakalárskeho diplomu z Učiteľstva francúzskeho jazyka a psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave smerovali jej štúdijné kroky na Univerzitu do francúzskeho Montpellier, kde dokončila magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte v odbore Sociálna zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj – Vzdelávanie, Zdravie, Životné prostredie a Občianstvo. Jedným z najdôležitejších kľúčov na otvorenie dverí ku krajším zajtrajškom je pre nás i planétu, podľa nej, kvalitné vzdelávanie pre všetkých.