Sme súčasťou Eco-Schools - Zelená škola

Sme súčasťou Eco-Schools

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Tá vznikala od roku 1992, kedy začínali byť environmentálne problémy čoraz naliehavejšie. Skromne pôsobiaci program Eco-Schools (na začiatku v ňom pracovalo len pár európskych krajín) postupne vyrástol na najväčší medzinárodný environmentálny program. Dnes v ňom pracuje okolo 59 000 škôl zo 68 krajín z celého sveta. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

V roku 2010 získal projekt Zelená škola prestížne vyznamenanie nemeckej Komisie UNESCO ako „Oficiálny projekt Dekády OSN pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju“ na roky 2010-2011. Ide o projekty, ktoré rozširujú vedomosti a zručnosti potrebné pre napĺňanie udržateľného rozvoja našej spoločnosti.

Pre všetky školy, ktoré pracujú v medzinárodnej sieti Eco-Schools, je záväzná práca podľa metodiky 7 krokov, výber z ponúkaných tém, ako aj dodržiavanie hlavného princípu – zaangažovať v čo najväčšej miere do diania žiakov.

Program Eco-Schools pracuje na Slovensku pod názvom Zelená škola. V roku 2004 ho k nám priniesli tri organizácie – Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, Sosna, a CEEV Živica. Aktuálne program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť organizácií Špirála.

Ministerstvo školstva odporúča v program Zelená škola ako informačný a metodický zdroj na realizáciu environmentálnej a globálnej výchovy na školách – Sprievodca školským rokom.

V školskom roku 2021/2022 pracuje v programe Zelená škola 251 škôl z celého Slovenska.

Partnerom programu je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Záštitu programu Zelená škola udelil minister životného prostredia Slovenskej republiky.

Zoznam krajín zapojených v programe Eco-Schools

Austrália

Bahamy

Belgicko

Bermudy

Bosna a Hercegovina

Burundi

Brazília

Chorvátsko

Cyprus

Česká republika

Čierna Hora

Čile

Čína

Dánsko

Dominikánska republika

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Gruzínsko

Ghana

Grécko

Holandsko

Island

India

Írsko

Jordánsko

Južná Afrika

Južná Kórea

Kanada

Katar

Keňa

Komory (Komorské ostrovy)

Litva

Lotyšsko

Madagaskar

Malajzia

Malta

Maurícius

Maroko

Mexiko

Mongolsko

Nemecko

Nórsko

Panenské ostrovy (US)

Poľsko

Portugalsko

Puerto Rico

Rumunsko

Rusko

Severné Írsko

Singapur

Srbsko

Slovensko

Slovinsko

Spojené Arabské Emiráty

Spojené Kráľovstvo (UK)

Škótsko

Španielsko

Švédsko

Švajčiarsko

Tanzánia

Taliansko

Thajsko

Turecko

Uganda

Ukrajina

USA

Wales

Zanzibar