Všetko o Zelenej škole - Zelená škola

Všetko o Zelenej škole

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Filozofia programu

Škola realizuje konkrétne opatrenia na zníženie svojej ekologickej stopy.

Robíme,
čo učíme

Na škole sú využívané interaktívne metódy výučby environmentálnych tém.

Učíme
inak

Na zmenách sa spolupodieľajú učitelia, žiaci, upratovačky, školníci, kuchárky, rodičia, samospráva atď.

Meníme
spoločne

Zelená škola je dlhodobý program, nie jednorazový projekt. V prípade, že sa stanete súčasťou Zelenej školy, postupne zavediete nové environmentálne opatrenia, zmeníte spôsob vyučovania a posilníte participáciu medzi školou, žiakmi a rodičmi.

Spájame

O životnom prostredí, jeho problémoch a našej zodpovednosti nestačí žiakov len učiť. V programe vás budeme viesť k realizácii dlhodobých praktických aj vzdelávacích aktivít. Postup práce v programe určuje medzinárodná metodika 7 krokov.

Pracujeme
dlhodobo

Témy

Problémov životného prostredia je veľa. Každá škola zapojená do programu si vyberá jednu prioritú tému (oblasť), v ktorej sa chce zlepšiť – učiť o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu. Prioritnú tému si vyberiete spomedzi siedmich tém a budete v nej pracovať počas celého certifikačného obdobia (zvyčajne dva školské roky). Môžete si ju zvoliť po vypracovaní environmentálneho auditu alebo na základe svojich potrieb a očakávaní.

Zelená škola rozvíja

Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti
Schopnosť pracovať v tíme
Schopnosť pracovať v tíme
Organizačné schopnosti
Organizačné schopnosti
Myslenie v súvislostiach
Myslenie v súvislostiach
Schopnosť riešiť problémy
Schopnosť riešiť problémy
Kritické myslenie
Kritické myslenie
Kreativitu
Kreativitu
Empatiu
Empatiu
Rešpekt voči druhým<br/>i prírode
Rešpekt voči druhým
i prírode
Projektové myslenie
Projektové myslenie
Zodpovednosť za svoje činy<br/>a rozhodnutia
Zodpovednosť za svoje činy
a rozhodnutia

7 krokov Zelenej školy

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy. Robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy.

Školám poskytujeme

 Inšpiratívne a zážitkové workshopy
Inšpiratívne a zážitkové workshopy
Metodické materiály na výučbu
Metodické materiály na výučbu
Profesionálne konzultácie
Profesionálne konzultácie
Výmenu skúseností<br/>s inými školami
Výmenu skúseností
s inými školami
Najnovšie informácie<br/>z praxe
Najnovšie informácie
z praxe
Príležitosť spolupracovať<br/>so školami v sieti<br/>Ecoschools
Príležitosť spolupracovať
so školami v sieti
Ecoschools