Témy - Zelená škola

Témy

Témy

Problémov životného prostredia je veľa. Každá škola zapojená do programu si vyberá jednu oblasť, v ktorej sa chce zlepšiť – učiť o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu. Prioritnú tému si vyberiete spomedzi siedmich tém a budete v nej pracovať počas celého certifikačného obdobia (zvyčajne dva školské roky). Môžete si ju zvoliť po vypracovaní environmentálneho auditu alebo na základe svojich potrieb a očakávaní.

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému. Realizácia programu Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť tak získava na rozmanitosti a pestrosti.

Inšpirácie na ciele a aktivity nájdete v jednotlivých témach. Sú to len príklady, bude výborné, ak si vytvoríte svoje vlastné ciele a aktivity šité na mieru podmienkam a potrebám na vašej škole.

Voda

Pred tým, ako si stanovíme ciele, musíme na základe auditu vedieť, aká je naša východisková situácia. (Aká je spotreba vody na našej škole? Na aké účely sa používa?) Na základe súčasného stavu a možností našej školy si stanovíme cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.

Príklady cieľov k téme voda:
Znížiť spotrebu vody o _____% do konca certifikačného obdobia

Príklady aktivít k téme voda:

 • zavedenie pitného režimu v triedach
 • kontrola kvapkajúcich kohútikov a ich oprava
 • nainštalovanie perlátorov a duálneho splachovania na toaletách, príp. umiestnenie fľaše s vodou do toaliet na zmenšenie objemu splachovanej vody
 • zavedenie zberu a používania dažďovej vody na polievanie školskej záhrady
 • zákaz nápojových automatov s energetickými a sladenými nápojmi/ zákaz predaja týchto nápojov na škole
 • zriadenie  čajovne na škole (počas prestávok)
 • vodný bar (džbány s vodou v triedach, v školskom klube, v zborovni, môže byť s možnosťou rôznych byliniek)
 • prechod na čistiace prostriedky s environmentálnym certifikátom (prevencia pred znečistením)
 • návšteva čističky odpadových vôd a tvorba reportáže
 • výskumný projekt o koreňovej čističke odpadových vôd
 • adoptovanie/staranie sa o vodný tok
 • kolobeh vody a mikroplasty
 • model fungovania ČOV (výstup z projektového vyučovania a následne pomôcka pre rovesnícke vzdelávanie)
 • monitoring stavu potokov v obci, čistenie a otváranie studničiek
 • deň bez plastových fliaš (takýto deň môže byť výbornou „štartovacou“ aktivitou na zavedenie celkovo v triedach (táto aktivita je vhodná aj do témy odpad, jednotlivé témy sa môžu pri niektorých aktivitách prekrývať)
 • organizácia Dňa vody s interaktívnymi aktivitami pre celú školu, prípadne rodičov a médiá

Inšpirácie a metodiky:

Odpad

Príklady cieľov k téme odpad:

 • Znížiť o _________% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do konca certifikačného obdobia.
 • Znížiť o _________% množstvo vyprodukovaného papiera/plastov na škole do konca certifikačného obdobia

Príklady aktivít k téme odpad:

 • ekohliadky
 • nakupovanie veľkoobjemových čistiacich prostriedkov/potravín
 • zavedenie používania recyklovaného papiera a šmirákov, obojstranná tlač
 • zavedenie desiat v školskej jedálni
 • výzva „Desiata bez igelitových sáčkov“- zavedenie nosenia viacnásobne použiteľných obalov (plátené vrecúška na pečivo, ovocie a zeleninu, obaly z včelieho vosku, desiatové boxy)
 • bezobalový bufet - ponúkajúci koláče, obložené chlebíky, domácu sódovku  namiesto balených potravín
 • zakúpenie nabíjateľných bateriek a monočlánkov namiesto jednorázových
 • vytvorenie kompostoviska
 • zaviesť funkčný 2-zložkový separovaný zber realizovaný všetkými žiakmi a zamestnancami na chodby, do tried a do zborovne 
 • tvorba zberných nádob na separovaný odpad
 • výroba kompostoviska z odpadových materiálov, lavičky z recyklovaného plastu
 • výroba užitočných predmetov z odpadového materiálu (peliešky pre zvieratá v útulku zo starého textilu, obaly na zošity, učebnice z novín, nákupné tašky zo starých tričiek, pozvánky na školské akcie z vyrábaného papiera, šitie vrecúšok na pečivo zo starých záclon...)
 • vytvorenie časovej osi doby rozkladu jednotlivých materiálov/obalov
 • vkladanie témy odpad naprieč predmetmi - matematika - slovné úlohy, slovenský jazyk - sloh/reportáž, etika, občianska náuka, rovesnícke vzdelávanie, exkurzie
 • organizácia Dňa bez odpadov
 • bazár kníh, oblečenia, hračiek, školský antikvariát
 • kampaň Bez plastov (prestať používať plastové obaly na zošity a učebnice, nahradiť papierovými, na zošity žiadne)
 • týždeň dobrovoľnej skromnosti
 • vytvorenie mapy mesta/obce a zberných miest, kde sa dajú odovzdať rôzne druhy odpadu (drobný elektroodpad, žiarivky, baterky, zubné kefky...)
 • osveta v obci/meste o správnom separovaní odpadu a jeho dôležitosti
 • monitorovanie čiernych skládok a spaľovania odpadu

Inšpirácie a metodiky:

Energia

Príklady cieľov k téme energia:

 • Znížiť spotrebu elektrickej energie o _________ % do konca certifikačného obdobia
 • Znížiť spotrebu energie na kúrenie o _________% do konca certifikačného obdobia

Príklady aktivít k téme energia:

 • postupná výmena žiaroviek
 • montáž reflexných fólií za radiátory
 • izolácia okien a dverí
 • každodenné jednoduché šetrenie – krátke záclony, pokrievky na hrnce, preč nábytok od radiátorov, stand-by režim, regulované kúrenie...
 • životný cyklus našej elektroniky- vzdelávacie aktivity
 • jednoduché experimenty so slnečnou energiou
 • parenisko – využitie slnečnej energie
 • rovesnícke vzdelávanie na tému ne/obnoviteľných zdrojov energie
 • 31 tipov ako šetriť energiu - online výzva
 • deň bez energie
 • motivačné tabuľky k vypínačom
 • hliadky únikov energie, stand–by hliadky, hliadky na kontrolu vetrania, kúrenia
 • deň bez áut/deň bez počítačov
 • dobrovoľnícky deň – vlož energiu do správnej veci
 • deň záväzkov pre Zem
 • šarkaniáda – ukážka sily veternej energie
 • noc v škole bez energie
 • anketa v obci/ meste– ako sa dá ušetriť energia?

Inšpirácie a metodiky:

Potraviny

Príklady cieľov k téme potraviny:

 • Znížiť množstvo potravinového odpadu v jedálni o _______% do konca certifikačného obdobia
 • Vymeniť _______ % potravín obsahujúcich palmový olej v školskom bufete za ich lokálne alternatívy do konca certifikačného obdobia
 • Zabezpečiť, aby  ______ % potravín obsahujúcich v školskom bufete bolo v kvalite bio a Fair trade do konca certifikačného obdobia 
 • Zvýšiť podiel lokálnych a sezónnych potravín v školskej jedálni o ______% do konca certifikačného obdobia
 • Zaviesť v školskej jedálni vegetariánske a bio dni aspoň 5-krát do mesiaca do konca certifikačného obdobia

Príklady aktivít k téme potraviny:

 • urobiť revíziu školského bufetu a nájsť zdravšie, bezobalovejšie alternatívy
 • zorganizovať stretnutie s pracovníčkami a pracovníkmi školskej jedálne a diskutovať o možnostiach nákupu lokálnych a sezónnych potravín alebo bezmäsitých dňoch
 • odvážiť hmotnosť jedla, ktoré sa v školskej jedálni za týždeň vyhodí a diskutovať o možnostiach, ako ho znížiť​
 • vypočítať uhlíkovú stopu vybraných potravín a porovnať ju so stopou rovnakých potravín vyprodukovaných lokálne v čase ich sezóny.
 • navštíviť farmárov vo svojom regióne a diskutovať o tom, čo pre nich znamená férová cena za ich produkty.
 • pátranie po pôvode potravín a ich zložení
 • vymyslieť recepty zo zvyškov jedla a spoločne si ich uvariť.
 • hľadajte staré lokálne odrody ovocia a vysaďte si v školskej záhrade „sezónny chodníček“, na ktorom sa ukáže, ako rôzne odrody napr. jabloní dozrievajú v rôznom čase.
 • ochutnávky bio a zdravých potravín
 • vypestuj si svoje ovocie a zeleninu
 • pozrieť sa na obsah cukru, zloženie desiat žiakov a spoločne posúdiť ich vplyv na naše zdravie
 • vytvorte si sezónny kalendár dozrievania jednotlivých druhov lokálnej zeleniny a ovocia
 • vypočítať uhlíkovú stopu vybraných potravín a porovnať ju so stopu rovnakých potravín vyprodukovaných lokálne v čase ich sezóny.
 • navštíviť farmárov vo svojom regióne a diskutovať o tom, čo pre nich znamená férová cena za ich produkty.
 • pátranie po pôvode potravín a ich zložení
 • vymyslieť recepty zo zvyškov jedla a spoločne si ich uvariť.
 • hľadajte staré lokálne odrody ovocia a vysaďte si v školskej záhrade „sezónny chodníček“, na ktorom sa ukáže, ako rôzne odrody napr. jabloní dozrievajú v rôznom čase.
 • ochutnávky bio a zdravých potravín
 • vypestuj si svoje ovocie a zeleninu
 • pozrieť sa na obsah cukru, zloženie desiat žiakov a spoločne posúdiť ich vplyv na naše zdravie
 • vytvorte si sezónny kalendár dozrievania jednotlivých druhov lokálnej zeleniny a ovocia
 • vypočítať uhlíkovú stopu vybraných potravín a porovnať ju so stopu rovnakých potravín vyprodukovaných lokálne v čase ich sezóny.
 • navštíviť farmárov vo svojom regióne a diskutovať o tom, čo pre nich znamená férová cena za ich produkty.
 • pátranie po pôvode potravín a ich zložení
 • vymyslieť recepty zo zvyškov jedla a spoločne si ich uvariť.
 • hľadajte staré lokálne odrody ovocia a vysaďte si v školskej záhrade „sezónny chodníček“, na ktorom sa ukáže, ako rôzne odrody napr. jabloní dozrievajú v rôznom čase.
 • ochutnávky bio a zdravých potravín
 • vypestuj si svoje ovocie a zeleninu
 • pozrieť sa na obsah cukru, zloženie desiat žiakov a spoločne posúdiť ich vplyv na naše zdravie
 • vytvorte si sezónny kalendár dozrievania jednotlivých druhov lokálnej zeleniny a ovocia
 • vypočítať uhlíkovú stopu vybraných potravín a porovnať ju so stopu rovnakých potravín vyprodukovaných lokálne v čase ich sezóny.
 • navštíviť farmárov vo svojom regióne a diskutovať o tom, čo pre nich znamená férová cena za ich produkty.
 • pátranie po pôvode potravín a ich zložení
 • vymyslieť recepty zo zvyškov jedla a spoločne si ich uvariť.
 • hľadajte staré lokálne odrody ovocia a vysaďte si v školskej záhrade „sezónny chodníček“, na ktorom sa ukáže, ako rôzne odrody napr. jabloní dozrievajú v rôznom čase.
 • ochutnávky bio a zdravých potravín
 • vypestuj si svoje ovocie a zeleninu
 • pozrieť sa na obsah cukru, zloženie desiat žiakov a spoločne posúdiť ich vplyv na naše zdravie
 • vytvorte si sezónny kalendár dozrievania jednotlivých druhov lokálnej zeleniny a ovocia
 • napísať spoločný list výrobcom potravín, ktorí používajú palmový olej a žiadať ich, aby pozmenili receptúru.
 • zorganizovať fair-trade/ lokálne raňajky na škole a porozprávať návštevníkom príbehy o jedle, ktoré budú jesť.
 • navštíviť farmy s konvenčným a bio chovom zvierat a porovnať ich podmienky.
 • vytvoriť semienkovú banku z lokálnych odrôd zeleniny a usporiadať výmenný trh.
 • zdravý deň, deň bez mäsa, deň jabĺk, vodný deň, čajovňa 
 • návšteva biofarmy

Inšpirácie a metodiky:

Zelené obstarávanie a úradovanie

Príklady cieľov k téme Zelené obstarávanie a úradovanie:

 • Zvýšiť podiel recyklovaného papiera o ________% do konca certifikačného obdobia
 • Výmena _______% neenvironmentálnych čistidiel a toaletných potrieb v škole za certifikované prípravky do konca certifikačného obdobia

Príklady aktivít k téme Zelené obstarávanie a úradovanie:

 • centrálny nákup recyklovaných zošitov
 • zavedenie environmentálneho čistenia na škole
 • zavedenie nákupu recyklovaného papiera a obojstrannej tlače
 • zavedenie textilných uterákov v triedach namiesto jednorázových utierok
 • zavedenie ekologickej likvidácie / opätovného plnenia tonerov na škole
 • výroba prírodných mydiel do tried/ kúpeľní, výroba batikovaných tašiek a tričiek
 • výroba vlastných ekočistiacich prostriedkov
 • výroba recyklovaného papiera
 • výroba vlastnej kriedy/ plastelíny/ farieb na výtvarné aktivity z nezávadných surovín
 • ekodomácnosť – tipy na ekologickú domácnosť
 • organizácia Dňa nenakupovania 

Inšpirácie a metodiky:

Zeleň a ochrana prírody

Príklady cieľov k téme Zeleň a ochrana prírody

 • Minimálne 30 % hodín odučiť v priestoroch školskej záhrady v šk. roku ____________

Príklady aktivít k téme Zeleň a ochrana prírody:

 • vytvoriť prírodnú záhradu navrhnutú podľa princípov permakultúry (bylinné špirály, kľúčové dierky, vyvýšené záhony, jazierko)
 • vybudovať dočisťovacie jazierko/koreňovú čistiareň
 • v areáli školy vybudovať stavby z vŕbového prútia
 • sadenie lokálnych odrôd ovocných stromov a kríkov
 • vytvorenie ekoučebne
 • vybudovanie greenway (zelenej cesty)
 • vytvorenie náučnej plochy (interiér, exteriér)
 • vybudovanie zelenej strechy
 • vertikálne zazelenanie budovy školy
 • pestovanie vlastnej zeleniny a byliniek
 • vytvoriť územie chránené školou
 • adopcia zvierat z útulku školou
 • patronát nad chráneným stromom

Inšpirácie a metodiky:

Doprava a ovzdušie

Príklady cieľov k téme Doprava a ovzdušie:

 • Dosiahnuť, aby ________%  detí a rodičov a učiteľov využívalo v mesiacoch apríl – jún počas certifikačného obdobia iné spôsoby dopravy do MŠ ako automobilovú dopravu

Príklady aktivít k téme Doprava a ovzdušie:

 • zákaz vstupu áut do areálu školy
 • vytvorenie krytého stojana na bicykle
 • výsadba regionálnych drevín od prašnej ulice na zlepšenie kvality ovzdušia
 • vybudovanie „bezpečnej“ cesty do školy za pomoci obce
 • spoločné jazdy do školy na bicykli/ pešobus
 • rovesnícke vzdelávanie – ako bezpečne do školy
 • porovnanie uhlíkovej stopy rôznych dopravných prostriedkov
 • deň bez áut
 • žiaci hľadajú najbezpečnejšiu cestu do školy
 • prieskum v komunite o spaľovaní odpadu v domácnostiach – následná informačná kampaň
 • na školské výlety len hromadnou dopravou

Inšpirácie a metodiky: