Exkurzia Lesmír - Zelená škola

Exkurzia Lesmír

28. september 2023

povinný:

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán