Kurz pre kolégiá - Zelená škola

Kurz pre kolégiá

24. – 26. október 2022

Vzdelávacie centrum Zaježová

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán