Archívy ŠKOLY zapojené aj v predchádzajúcom roku so schváleným akčným plánom - Zelená škola