Prihláška do nového ročníka - Zelená škola

Prihláška do nového ročníka

30. jún 2022

Online

Nové školy v programe

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021 so schváleným akčným plánom

ŠKOLY, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán