Škola musí mať doschválený environmentálny akčný plán - Zelená škola

Škola musí mať doschválený environmentálny akčný plán

15. jún 2023

Online

povinný pri predlžovaní certifikačného obdobia:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom, ktoré si predlžujú certifikačné obdobie