Škola musí mať schválený environmentálny akčný plán - Zelená škola

Škola musí mať schválený environmentálny akčný plán

30. apríl 2024

mailom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán