Škola musí mať schválený enviromentálny akčný plán - Zelená škola

Škola musí mať schválený enviromentálny akčný plán