Webinár k priebehu záverečného hodnotenia - Zelená škola

Webinár k priebehu záverečného hodnotenia

marec 2024

online

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom