Zaslanie EAP k doschváleniu na konzultáciu - Zelená škola

Zaslanie EAP k doschváleniu na konzultáciu

15. máj 2024

mailom

povinný pri predlžovaní certifikačného obdobia:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom, ktoré si predlžujú certifikačné obdobie