Zaslanie Environmentálneho akčného plánu na konzultáciu - Zelená škola

Zaslanie Environmentálneho akčného plánu na konzultáciu

28. február 2023

Online

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán