Zaslanie Environmentálneho akčného plánu na konzultáciu - Zelená škola

Zaslanie Environmentálneho akčného plánu na konzultáciu

28. február 2022

Online

Nové školy v programe

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán