Archívy Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán - Zelená škola