Materské školy: zaslanie EAP na konzultáciu - Zelená škola

Materské školy: zaslanie EAP na konzultáciu

31. január 2024

mailom

povinný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán