Seminár Ako urobiť akčný plán - Zelená škola

Seminár Ako urobiť akčný plán

24. november 2022

Online

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán