Webinár pre riaditeľov - Zelená škola

Webinár pre riaditeľov

23. august 2023, 8.30 -10.00

Online

povinné:

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán