Úvodný seminár, Zvolen - Zelená škola

Úvodný seminár, Zvolen

9. september 2021

Zvolen

povinný 1 termín podľa regiónu:

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021 so schváleným akčným plánom.

ŠKOLY, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán.