Úvodný seminár, Zvolen - Zelená škola

Úvodný seminár, Zvolen

12. september 2022

Zvolen

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán