Archívy Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán - Zelená škola