Archívy ŠKOLY zapojené aj v predchádzajúcom roku, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán - Zelená škola