Seminár Inšpirácie zo škôl - Zelená škola

Seminár Inšpirácie zo škôl

8. február 2024

Online

povinný:

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán