Seminár Ako robiť ekokódex - Zelená škola

Seminár Ako robiť ekokódex

4. február 2022

Online

povinný:

Nové školy v programe

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021 so schváleným akčným plánom

dobrovoľný:

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán