Seminár Ako robiť ekokódex - Zelená škola

Seminár Ako robiť ekokódex

22. marec 2023

Online

povinný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom