Archívy Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán - Zelená škola