Úvodný seminár staro-nové školy - Zelená škola

Úvodný seminár staro-nové školy

10. september 2021

online

povinný pre školy, ktoré už pracovali v programe, ale neboli zapojené v šk. roku 2020/2021:

ŠKOLY, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán.