Úvodný seminár staro-nové školy - Zelená škola

Úvodný seminár staro-nové školy

22. september 2023

online

povinný:

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán