Úvodný seminár, Zvolen - Zelená škola

Úvodný seminár, Zvolen

13. september 2022

Zvolen

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán