Úvodný seminár, Bratislava a Košice - Zelená škola

Úvodný seminár, Bratislava a Košice

13. september 2021

Bratislava a Košice

povinný 1 termín podľa regiónu:

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021 so schváleným akčným plánom.

ŠKOLY, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán.