Úvodný seminár, Žilina - Zelená škola

Úvodný seminár, Žilina

14. september 2022

Žilina

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán