Úvodný seminár, Žilina - Zelená škola

Úvodný seminár, Žilina

14. september 2023

Žilina

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán