Úvodný seminár, Žilina - Zelená škola

Úvodný seminár, Žilina

21. september 2021

Bratislava a Košice

povinné:

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021 so schváleným akčným plánom.

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán.