Úvodný seminár, Bratislava / Košice - Zelená škola

Úvodný seminár, Bratislava / Košice

21. september 2023

Bratislava, Košice

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán