Konzultácie k doschváleniu EAP na ďalší šk. rok - Zelená škola

Konzultácie k doschváleniu EAP na ďalší šk. rok

13. apríl 2023

Online

povinný pri predlžovaní certifikačného obdobia:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom, ktoré nejdú do hodnotenia tento rok