Konzultácie k doschváleniu EAP na ďalší šk. rok - Zelená škola

Konzultácie k doschváleniu EAP na ďalší šk. rok

apríl 2024

online

povinný pri predlžovaní certifikačného obdobia:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - so schváleným akčným plánom, ktoré nejdú do hodnotenia tento rok