Úvodný kurz pre školských koordinátorov - Zelená škola

Úvodný kurz pre školských koordinátorov

22. – 24. august 2022

Vzdelávacie centrum Zaježová

povinné:

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán