Úvodný kurz pre školských koordinátorov - Zelená škola

Úvodný kurz pre školských koordinátorov

23. – 25. august 2021

Vzdelávacie centrum Zaježová

povinné:

Nové školy v programe