Úvodný kurz pre školských koordinátorov - Zelená škola

Úvodný kurz pre školských koordinátorov

23. – 25. august 2023

Vzdelávacie centrum Zaježová

povinné:

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán

začiatok 23.8. o 17.00, ukončenie 25.8. o 11.30, aby sa stihol spoj zo Zvolena do Zvolena