Seminár Ako urobiť akčný plán, Zvolen - Zelená škola

Seminár Ako urobiť akčný plán, Zvolen

21. november 2023

Zvolen

povinný 1 termín podľa regiónu:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 22/23) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán