Záhady v mapách - Zelená škola

Záhady v mapách

Cez leto ste sa mnohí isto túlali po Slovensku. Alebo ste boli na prázdninách
u starých rodičov, či na chalupe v malej dedinke stratenej na mape. Viete, kde to bolo? Ako sa to miesto volá? Počuli ste už niekedy názvy ako Žabokreky, Paštiná Závada, Krvavé Šenky či Lopušné Pažite? Zaujali vás nové miesta názvami? Tak máme pre vás tú správnu aktivitu.

Pomôcky

  • mapa okolia školy,
  • mapy rôznych miest na Slovensku (ako nadstavba pre zaujímavosť môžu byť
    aj české),
  • ceruzky,
  • papier,
  • tvrdé podložky,
  • veľký papier,
  • pastelky,
  • kriedy.

Postup:

Nájdeme si pekné príjemné miesto blízko pri škole, ideálne, ak z neho vidieť okolitú krajinu. Ak
máme takého miesto ďaleko, môžeme si aktivitu naplánovať na viac hodín, ak sa nedá, využijeme miesta, ktoré sú blízko (miestny park, školskú záhradu, či dvor). Porozprávame sa s deťmi, kde trávili prázdniny a dáme im 5 minút, aby si na malý papierik zapísali všetky názvy, ktoré im prvé prídu na um – kde naozaj boli.

Ďalšia aktivita už prebieha v skupinkách – deti v skupine dajú dokopy 5 najzaujímavejších názvov
a napíšu ich pod seba na chodník. Po chvíli si názvy prečítame a skontrolujeme, či deti správne zvládli malé a veľké písmená. Môžeme vyhodnotiť tri najzaujímavejšie názvy celkovo a porozprávať sa o tom, ako asi vznikli, čím nás zaujali.

Pokračujeme samotnou prácou s mapou. Otvoríme mapu, ktorá zahŕňa blízke okolie školy a necháme deti v skupinách hľadať názvy, ktoré ich zaujmú. Jedna skupina hľadá názvy, ktoré sú podľa stromov, druhá podľa zvierat, ďalšia podľa spôsobu využívania krajiny (pasenie, ťažba dreva, baníctvo), ďalšia môže hľadať podľa miestneho osídľovania rôznymi rodinami, ďalšia skupina hľadá názvy, ktoré vôbec nevieme, čo znamenajú.

Na konci aktivitu vyhodnotíme spoločnou diskusiou o tom, ako asi názvy v krajine vznikali, čo
najviac odrážali. Deti dostanú za úlohu spýtať sa starých rodičov alebo iných starších príbuzných, či
kamarátov, či si pamätajú nejaké miestne názvy a podľa čoho majú meno.

Aktivitu môžeme ukončiť nakreslením veľkej spoločnej mapy, kde zaznačíme názvy, s ktorými sme
pracovali a po čase aj zistené odpovede, ktoré deti vypátrali doma.

Nadstavba/ďalšie tipy:

Veľmi podobne ako na Slovensku, vznikali miestne názvy aj v Českej republike, takisto odrážajú využívanie krajiny v minulosti, niektoré môžu znieť vtipne, ak máme čas, môžeme pátrať aj po názvoch v českých mapách.

Deti môžu nakresliť aj vlastné mapy miest, kde im bolo cez prázdniny dobre, kde majú svoje obľúbené miesta. Môžu sa zahrať aj jemne pozmenené „meno, mesto, zviera, vec“ a hrať ho s názvami dediniek, miest a kopcov, ktoré sú pomenované podľa zvierat, drevín alebo iného kľúča. Môžu sa zahrať na hľadanie miesta v mape, ktoré niekto určí v presnom mapovom štvorci a stopuje čas, za ktorý ho
nájdu.