O vlkoch a ľuďoch - Zelená škola

O vlkoch a ľuďoch

Tipy pre vás

Vypočujte si webinár s ochranárom Jergušom Tesákom.

Materská škola

V ktorých rozprávkach vystupuje vlk? (O troch prasiatkach, Vlk a sedem kozliatok, Červená čiapočka, Starý Bodrík a vlk…)

Diskutujte:

 • Ako je vlk v rozprávkach zvyčajne vykreslený?
 • Je pre nás naozaj nebezpečný?
 • Prečo je v lese potrebný?
 • Čo sa deje v lese, keď v ňom chýbajú vlky? Nakreslite s deťmi, aký les potrebuje vlk k životu. Vymodelujte si zvieratá, ktoré s vlkom žijú v lese. Môžete si vyrobiť vlastnú domácu plastelínu.

Základná škola 1. stupeň

Prírodoveda
Znázornite technikou koláže, čo je potravinový reťazec a kde sa v ňom nachádza vlk.

Vlastiveda
Zistite, v ktorých pohoriach žije na Slovensku vlk.

Slovenský jazyk a literatúra
Vymyslite rozprávku, kde bude vlk stáť na strane dobra.

Výtvarná výchova, prírodoveda
Aký les a krajinu potrebuje vlk k životu? Vyberte si techniku stvárnenia – kresba, maľba, vytvorenie modelu lesa.

Základná škola 2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra

 • Vysvetlite porekadlá “Aj vlk sýty, aj ovca celá. My o vlku a vlk za dverami. Kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi vyť.”
 • Napíšte krátku úvahu na tému “Načo nám je ochrana prírody dnes?”
 • Napíšte krátku reportáž s názvom “Jeden deň vlčími očami” (fantázia) 
 • Informatika: urobte graf výskytu vlkov na našom území počas uplynulých rokov, použite napr. zdroj: http://www.sopsr.sk/files/PS-o-vlka-draveho-na-Slovensku.pdf (údaje nájdeš na str. 12)

Geografia
Zistite, aké je rozšírenie vlkov na Slovensku, v Európe a vo svete.

Dejepis
V ktorých mýtoch sa stretávame s vlkom? (založenie Ríma, upíri, vlkolaci…)

Tipy na čítanie

 • R. Kipling: Kniha džunglí
 • J. London: Biely tesák

Stredná škola

Etika, biológia
Záchrana druhov – génové manipulácie alebo ochrana prírody? (úvaha, esej, iný útvar podľa výberu študenta)

Geografia, dejepis
Zistite výskyt vlka v minulosti a dnes a príčiny jeho úbytku (domáca príprava študentov na diskusiu, napr. cez zoom, teams alebo inou cestou)

Anglický jazyk, geografia

Pozrite si 4-minutové video: How wolfs change rivers.

Odpovedzte na otázky:

 • Čo sú potravinové kaskády?
 • Aká je v nich úloha vlka?
 • Akú úlohu majú národné parky? (anglický jazyk a geografia)

Slovenský jazyk a literatúra
Uvažujte, ako sa obraz vlka-samotára premietol do literárnych diel.

 • Viete uviesť literárne dielo, v ktorom je hlavnou postavou outsider strániaci sa ľudí?
 • Treba „preriediť“ šelmy? (diskusný príspevok, esej).

Tipy na informácie