O lese a nelese - Zelená škola

O lese a nelese

Tipy pre vás

Vypočujte si webinár s ekológom Michalom Wiezikom.

Tipy pre súrodencov a rodiny

Človeče inak

Vyrobte si kartičky, na ktorých budú otázky o lese, jeho živote, obyvateľoch, fungovaní a pod. (Ak máte staré kalendáre alebo časopisy, môžete z nich povystrihovať rôzne druhy rastlín, húb, živočíchov a hádať v hre ich názvy). Zahrajte si Človeče nehnevaj sa. Vždy pri hodení čísla 4 si potiahnite otázku. Kto vie odpovedať, pohne si panáčikom dopredu o 4 políčka. Kto nevie, oddýchne si jedno kolo.

Lesné scrabble

Zahrajte si originálne scrabble.Všetky slová, ktoré použijete nech súvisia s lesom a životom v ňom (les je rozmanitý, tvorí ho pôda, rastliny, živočíchy, huby, potoky, množstvo poprepletaných vzťahov…)

Rozprávková chvíľka

Vyber si rozprávku alebo príbeh, ktorý sa odohráva v lese, alebo vymysli vlastný. Zavolaj svojej babke, dedkovi a prečítaj im ho. Aspoň chvíľku tak budete spolu.

Ponožkové divadlo

V každej domácnosti sa nájde niekoľko roztrhnutých ponožiek alebo ponožiek, ktoré nemajú pár. Popusti uzdu fantázii: naši gombíky, špagátiky a vyrob si z každej ponožky nejakú postavu alebo zviera. Zo starej krabice môžeš vyrobiť kulisy. Vymysli si lesný príbeh a zahraj ponožkové divadlo cez zoom (alebo inak) svojim starým rodičom.

Pri prechádzke lesom

Dnes je dôležité, aby sme čo najviac boli doma a nestretávali sa s ľuďmi, aby sme sa čo najviac chránili navzájom. Zároveň je veľmi náročné byť dlhé týždne doma. Možno sa vám podarí vyjsť s ochranným rúškom z domu do lesa, kde budete sami.

NP Poloniny - Mirka Sliacka
 • Vybehajte sa a užite si slobodu, voľnosť.
 • Sadnite si na pník, zavrite oči a započúvajte sa. Ako sa cítite?
 • Bádajte: nájdite mŕtve drevo v lese (spadnutý alebo stojaci odumretý strom). Koľko má farieb? Koľko rôznych druhov lišajníkov, machov, semenáčikov na ňom rastie? Čo sa deje pod ním, okolo neho?
 • Nájdite a odfoťťte 5 „tvárí“ (podôb) mŕtveho dreva
NP Poloniny - Mirka Sliacka

Objavujte rozmanitosť rastlín v lese. Odfoťte čo najviac druhov, ktoré v lese nájdete  a aplikácia Pl@ntnet vám pomôže s určením. Stiahnite si ju zdarma.

Základná škola

Prírodoveda + vlastiveda/biológia + geografia

 • Zistite, ktoré stromy rastú v našich lesoch. Čo majú spoločné a v čom sa odlišujú? Nakreslite alebo vymodelujte.
 • Skúste napodobniť zvuky, ktoré počujeme v lese (šumenie lístia, spev vtákov…). Využite pri tom aj materiály, ktoré nájdete doma (šušťanie vreckom, klopkanie varešiek…)
 • Pozrite si vtáčie hodiny: koľko je na nich hodín? Ktoré z týchto druhov žijú v lese?

Geografia + informatika

 • Zistite: Aká je lesnatosť Slovenska? Porovnajte s inými štátmi Európy.
 • Ktoré krajiny sú na svete najlesnatejšie? Ktoré majú najviac pôvodných lesov?

Geografia + biológia

 • Ako sa menia lesy od Bratislavy po Poprad? A prečo?

Biológia

 • Vytvorte pexeso pre mladšieho súrodenca: jednu časť pexesovej dvojice budú tvoriť stromy, druhú časť – ich pár – budú predstavovať huby, s ktorými stromy žijú v mykoríze.

Mŕtve drevo – živý les

Slovenský jazyk

 • Keď sa povie les… čo si predstavíte? Nakreslite mapu mysle (pojmovú mapu).
 • Vyberte z nej 5 pojmov a napíšte báseň.
 • Aké ste použili druhy rýmov?
 • Zaexperimentujte a skúste vytvoriť báseň-kaligram

Stredná škola

Dejepis

 • Pátrajte: Ako sa menilo zastúpenie lesov v minulosti?
 • Ktoré civilizácie zanikli z dôvodu vyčerpania prírodných surovín?
 • Ktorí panovníci vydali nariadenia na ochranu lesov, v ktorom období a prečo?

Slovenský jazyk + dejepis

 • Vyhľadajte si obrázok limby. Kde u nás rastie?
 • Predstavte si, že sedíte pod 500-ročnou limbou. Ktorí slovenskí básnici mohli pod ňou písať ľúbostné básne za jej života?
 • Nakreslite časovú os a vyznačte jednotlivých básnikov a ich diela.
 • Aké podoby má láska a jej vyznania počas tohto obdobia? V čom sa odlišovali a čo mali spoločné?

Matematika

 • Našli ste si v lese limbu, ktorá má priemer 1,5 m. Ak 1 mm limbového dreva rastie 3 roky, aký je jej vek?

Biológia

 • Aký je rozdiel medzi pralesom u nás a v Amazónii?

Anglický jazyk

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Súčasťou našich lesov sú vlky. Ak sa o ich živote chcete dozvedieť viac:

O vlkoch a ľuďoch
25 apríla 2021

Na príprave námetov na aktivity k téme les sa podieľali študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene v rámci predmetu Metódy environmentálnej výchovy: Viktória Kvietiková, Eva Mesárošová, Michal Jurča, Marcel Sabó.