Prázdny kvetináč - Zelená škola

Prázdny kvetináč

Vypočujte si rozprávku o tom, ako si cisár vyberal nástupcu. Keďže miloval prírodu, rozhodol sa, že práve ona mu pomôže nájsť tú správnu osobu, ktorá zasadne na cisársky stolec namiesto neho. Koho si vybral a aké vlastnosti považoval pri výbere za dôležité? To sa už dozviete z tejto čínskej ľudovej rozprávky.

Úloha pre deti od 6 rokov a ich rodičov a starých rodičov na predmet slovenský jazyk, etická výchova.

Vypočuj si príbeh o cisárovi, ktorý sa rozhodol, že najlepšieho nástupcu na trón vyberú jeho rastliny, a vyfarbi maľovanku.

Rozprávku nájdete narozprávanú v maďarskom aj rómskom jazyku.

Vyfarbi omaľovánku:

 • Stalo sa ti niekedy, že si musel byť odvážny podobne ako Ping? Kedy? Ako to dopadlo?
 • Výber nového panovníka/panovníčky je ťažká a zodpovedná úloha. Predstav si, že si kráľ/kráľovná a vyberáš si svojho nástupcu/nástupkyňu z nasledujúcich kandidátov
 • Kto z nich by bol podľa teba najlepší kráľ/kráľovná?
 • Vyber si toho/tú najlepšiu a napíš/povedz 5 dôvodov, prečo si myslíš, že by bol/a najlepší/ia panovník/čka.
 • Kto z nich je, naopak, najhorší/ia kandidát/ka?
 • Napíš/povedz 5 dôvodov, prečo by si túto rozprávkovú postavičku určite nevybral za kráľa/kráľovnú.

Úloha pre deti od 6 rokov na predmet prvouka, prírodoveda

Teraz si vyskúšaj, ako by sa ti podarilo dopestovať zo semienka peknú rastlinku za rôznych podmienok:

 • Priprav si štyri tégliky so zemou, do ktorých budeš sadiť, a 12 semienok, ktoré nájdeš doma – môžu to byť fazule, šošovica, semienka paradajky, slnečnice alebo akékoľvek iné semienka.
 • Potom môže začať experiment: 3 semienka zasaď do prvého téglika, ktorý označíš Semienka + voda a pravidelne ich zalievaj čistou vodou. Pozoruj, čo sa deje.
 • 3 semienka povar niekoľko minút, potom ich zasaď do druhého téglika, ktorý označíš Uvarené semienka + voda a pravidelne zalievaj čistou vodou. Pozoruj, čo sa deje.
 • 3 semienka zasaď do ďalšieho téglika, ktorý označíš Semienka + káva a každý deň ich zalievaj čistou vodou. Do zeme pravidelne pridávaj kávovú usadeninu.
 • Posledné 3 semienka zasaď do štvrtého téglika ktorý označíš Semienka + saponát a pravidelne ich zalievaj vodou, do ktorej si pridal prostriedok na čistenie riadu. Pozoruj, čo sa deje.
 • Po 10 dňoch skús zodpovedať nasledujúce otázky:
  • V ktorom tégliku vyklíčili semienka?
  • Vyklíčené rastlinky v ktorom tégliku sú najkrajšie?
  • Ktoré semienka nevyklíčili vôbec? Prečo?
  • Ako sa darilo semienkam, ktoré si polieval vodou s prípravkom na riad?
  • Ovplyvnila kávová usadenina rast semienok?

TIP: Rastlinky si môžete každý deň odfotiť.

Úloha pre deti od 12 rokov na predmet zemepis, geografia

Vypočujte si príbeh o Pingovi a jeho prázdnom kvetináči. Predstavte si, že by ste Pinga chceli navštíviť. Predstavte si, že budete cestovať po Zemi – či už autom, autobusom, vlakom, na motorke, na koni či peši.

 • Viete, v ktorej krajine žil? Pomôcka: V úvode rozprávky je uvedené, z akej krajiny pochádza.
 • Aký dopravný prostriedok by ste si zvolili a prečo?
 •  Skúste vypočítať (či už pomocou mierky na mape, alebo google maps) akú vzdialenosť treba prekonať a koľko by vám to vami vybraným prostriedkom trvalo. (motorové vozidlá by išli priemernou rýchlosťou 80km/h, kôň 16km/h, peši 5km/h)
 • Zoberte si atlas alebo si pozrite mapu na internete a vypíšte všetky krajiny, cez ktoré by ste museli precestovať, aby ste sa tam dostali najkratšou cestou.
 • Skúste nájsť trasu, pri ktorej prekročíte čo najmenší počet hraníc.
 • Vyberte si akúkoľvek trasu. Čo by ste videli, zažili v jednotlivých krajinách? Skúste si spomenúť, čo o týchto krajinách viete a vyplňte tabuľku v prílohe