O kosení a lenivom záhradníkovi - Zelená škola

O kosení a lenivom záhradníkovi

Tipy pre vás

  Vypočujte si webinár s krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou.

  Tipy pre rodičov, starých rodičov a vnúčatá

  • Ak žijete s babkou alebo dedkom v jednom dome/byte, vytvorte spolu na balkóne či vonkajšom okennom parapete napájadlo pre hmyz. Stačí plytšia miska s vodou, do ktorej dáte nejaké kamienky, na ktorých môže hmyz pristáť, aby sa neutopil. Vodu nezabudnite pravidelne meniť a dopĺňať. Môžete spolu pozorovať a zapisovať (kresliť, fotiť), kto sa priletel napiť.
  • Zasaďte si na balkón alebo vonkajší okenný parapet kvitnúce bylinky – napríklad bazalku, mätu, medovku či nechtík a pozorujte, kto sa príde nakŕmiť nektárom.
  • Ak sú od teba ďaleko, zavolajte si/dajte si skype/zoom a opýtajte sa ich, aký hmyz lieta v ich záhrade. Opýtaj sa ich aj, ako kedysi kosili záhradu – čo používali, akým spôsobom a prečo a čo robili s trávou či senom.

  Priprav tipy na výlety:

  • Na kvitnúcu lúku, kde sa dajú zbierať bylinky a pozorovať opeľujúci hmyz,
  • Ku včelárovi alebo do včelárskeho múzea.

  Pre deti a rodičov

  • Postavte si na balkóne či v predzáhradke hmyzí hotel. V dnešných časoch už v mestách úplne vymizlo mŕtve drevo, bútľavé stromy, deravé tehlové steny, odkryté svahy a ďalšie miesta, kde mohol hmyz – najmä samotárske včely – ktorý takéto prostredie potrebuje, zimovať a množiť sa. Aby ste im ponúkli náhradu, postavte si hmyzí hotel.

  Pre základné školy

  Príručka rozbzučíme naše mesto
  Publikácia obsahuje aktivity pre základné školy, ktoré sú zamerané na opeľovače, ich spoznanie a ochranu. Nájdete v nej konkrétne aktivity a pracovné listy na používanie v triede aj v teréne pre žiakov od 3. do 6. ročníka.

  Príručka rovesníckeho vzdelávania Ako (sa) učia enviroexperti
  Stiahnite si inšpiratívnu príručku, ktorá zachytáva aktivity 10 základných škôl z celého Slovenska v rámci projektu „Environmentálni experti 2016“. Zamerali sme sa v nej na realizované školské mikroprojekty s dôrazom na zapojenie žiakov ako rovesníckych lektorov.

  Pre obce a školy

  Opatrenia týkajúce sa malých lokálnych adaptácií na klimatickú zmenu a inšpiratívne články k téme nájdete na www.klimaspaja.sk

  Tipy na informácie