O živých riekach - Zelená škola

O živých riekach

Tipy pre vás

Vypočujte si záznam z webinára s Martinou Paulíkovo zo Združenia Slatinka. 

Tipy pre starých rodičov a vnúčatá

 • Ak žijete s babkou alebo dedkom v jednom dome/byte, pripravte si „riečne popoludnie“.
 • Ak sú od teba ďaleko, zavolajte si/dajte si skype/zoom.
 • Ak nemáš starých rodičov, zisti, ktorý tvoj kamarát alebo rodinný známy je rybár, a popros ho o rozhovor.

Pátrajte a snívajte spoločne

 • Kde pramení potok alebo rieka, ktorá preteká tvojou obcou/ mestom, a kam tečie? Aké hrady, zámky, jaskyne, chránené územia stretne od prameňa po ústie? Ktoré z nich by si chcel/a po ukončení karantény navštíviť? Ktoré sú dostupné vlakom, na bicykli? Koľko bude trvať cesta?
 • Ako sa mení rieka od prameňa po ústie do mora? Veľkosť, tvar…
 • Ako sa menia tvary tiel živočíchov od horského potoka po veľkú rieku v nížine?
Rieka Slatinka pri Zvolene

Zaži rieku

 • Ktoré úseky ktorých našich riek sú splavné?
 • Kedy sa zväčša rieky splavujú?
 • V ktorých rozprávkach a povestiach vystupujú pltníci?

Priprav tipy na výlety

 • k meandrom,
 • k mŕtvym ramenám.
Z výsledkov pátrania nakresli mapu a priprav plán. Leto sa blíži.

Pre materské školy a rodičov

 • Ako si rieka hľadá koryto?
 • Ako si voda hľadá cestu v krajine? Prečo sa kľukatí a čo sú meandre?
 • Spoznaj a pozoruj kolobeh vody v krajine
 • Stiahni a vytlači si omaľovánku a zoznám sa s vodným svetom cez obrázky. 

Pre 1. stupeň základnej školy

 • Rieka v krajine – rieka patrí späť do krajiny, do ktorej prináša život. Pozrite si animáciu o dôsledkoch klimatických zmien.
 • Voda a klimatická zmena – pozrite si video ako môžeme zmierňovať dopad klimatickej zmeny jednoduchými opatreniami. 

Pre 2. stupeň základnej školy a stredné školy

 • Zažil si ty, tvoje mesto, obec povodeň? Kedy? Aké mala dôsledky? Ako sa vtedy využívala krajina okolo obce, mesta? Poďme urobiť experiment – ako povodeň prebieha a aké sú jej príčiny
 • Preskúmajme možnosti protipovodňovej ochrany a diskutujme o výhodách a nevýhodách ich realizácie

Ďalšie materiály na stiahnutie