Akčný plán je základ - Zelená škola

Akčný plán je základ

1. decembra 2021

V Zelenej škole robíme systematické zmeny, nielen aktivity.

Environmentálny akčný plán (EAP) je pomôcka na realizáciu týchto zmien.

Urobili ste si audit?

Čo ste zistili?

Čo chcete zmeniť?

Čo je Váš cieľ?

Zoraďte nápady žiakov, kolegov, rodičov a urobte plán. Aby ste kráčali odniekaľ niekam.

V prípade otázok kontaktujte svoju koordinátorku https://zelenaskola.sk/kontakt/kontakty/

Environmentálny akčný plán (EAP) je potrebné zaslať na konzultáciu koordinátorke Zelenej školy najneskôr do 28. 2. 2022.

Školy, ktoré chcú ísť do hodnotenia v júni 2023 musia mať schválený EAP do 30. 4. 2022.