Záštita ministra životného prostredia - Zelená škola

Záštita ministra životného prostredia

4. novembra 2021

Program Zelená škola získal záštitu ministra životného prostredia Slovenskej republiky.

Veríme, že je to prvý krok k posunu environmentálnej výchovy na Slovensku k systematickým zmenám v tejto oblasti.

Zelená škola má skúsenosti, tradíciu, sieť škôl, ktoré robia reálne zmeny, inšpiratívnych učiteľov.

Trpezlivo čakáme na prijatie pánom ministrom, aby sme mohli navrhnúť konkrétnu podobu spolupráce.

Získaná záštita je symbolická, nie sú na ňu viazané finančné prostriedky.

Program Zelená škola v školskom roku 2021/2022 funguje vďaka nášmu spoľahlivému partnerovi Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Ďakujeme za podporu.

Záštitu programu Zelená škola udelil minister životného prostredia Slovenskej republiky.