Kŕmiť či nekŕmiť? Ornitológ radí školám - Zelená škola

Kŕmiť či nekŕmiť? Ornitológ radí školám

Opýtali sme sa ornitológa RNDr. Antona Krištína, DrSc. z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene ako, kedy a čím je vhodné prikrmovať vtáctvo a rovnako ako aj to, ktoré ďalšie aktivity je vhodné so žiakmi robiť počas zimy.

V tomto období je obľúbenou aktivitou škôl práve prikrmovanie spojené s  pozorovaním vtáctva.
Kedy je vhodné prikrmovať a čím?

V našich zemepisných podmienkach je vhodné vtáctvo prikrmovať iba od decembra do marca, aj to hlavne vtedy, keď je prítomná snehová pokrývka, alebo sú vonku dlhodobo nízke teploty, keďže počas tohto obdobia vtáky nemajú dostatok potravy.

Na druhú stranu, pokiaľ sa prikrmuje v hniezdnom období, môžeme vtákom poškodiť. Napríklad v prípade sýkoriek  ale aj iných druhov, ich odúčame od toho, aby sa sami naučili získavať si potravu. Taktiež, keďže je vonku dostatok potravy, môžeme im prikrmovaním poškodiť ich trávenie.  

Na prikrmovanie sú vhodné slnečnicové semená, ktoré sú spomedzi semiačok najvhodnejšie, pretože obsahujú najvyrovnanejší pomer živín pre vtáky. Taktiež sú veľmi vhodné iné semená, orechy či ovocie. Napríklad plodožravé druhy ako drozdy, chochláče severské a ďalšie ocenia aj staršie jablká (môžeme ich nechať na jabloniach a poskytnúť ich tak prirodzene pozn. red.). 

Samozrejme so  žiadnou zložkou stravy to nie je vhodné preháňať.
Chlieb a pečivo je veľmi nevhodná potrava, keďže môže poškodiť trávenie vtáctva. Hoci niektoré druhy ako vrabce, drozdy a holuby ich skonzumujú, avšak aj tie by uprednostnili vhodnejšiu potravu.

V obmedzenej miere je možné prikrmovať aj lojom, avšak ideálne je ho používať iba ako doplnok. Rovnako ako aj nám ľuďom, aj vtákom by prikrmovanie vysokoenergetickým  jedlom mohlo zhoršiť trávenie a spôsobiť im zdravotné ťažkosti. Nehovoriac o tom, že tento  prudký zisk energie vtákom škodí aj tým, že ich môže utlmovať.

Aké následky môže mať nevhodné prikrmovanie? Čo môže spôsobiť a ovplyvňovať?

Nevhodné prikrmovanie má rôzne ekologické aj etologické dopady. Nadmerné prikrmovanie alebo akékoľvek prikrmovanie v hniezdom období spôsobuje, že vtákov odúčame, aby si hľadali potravu. Dokonca aj ich potomstvo si od narodenia môže zvyknúť, že ich niekto kŕmi a následne zlenivejú. Môže tak dôjsť k javu, že sa dokonca zníži produkcia potomstva, tak ako sa to niekedy deje v západnej Európe.
Taktiež to môže spôsobiť, že vtáky sa začnú sťahovať zo svojich prirodzených, napríklad lesných biotopov bližšie k mestským sídlam. Kedysi bol drozd čierny, podobne ako červienky, prísne sťahovavý druh, ale dnes v mestských sídlach, na dedinách, parkoch a cintorínoch sa vyskytuje veľké množstvo drozdov čiernych. Nachádzajú tu dosť potravy, odpadkov a aj ľudia ich prikrmujú.

Aké vhodné aktivity by ste odporučili školám robiť v tomto období roka?

Okrem prikrmovania je vhodnou aktivitou výroba vtáčích kŕmidiel a hniezdnych búdok.
Ľudia si často pojmy kŕmidlá a búdky zamieňajú.
Hniezdne búdky slúžia na podporu dutinových hniezdičov v prípade, že v okolí je málo vhodných stromov, kde by mohli hniezdiť a ich výrobou tak zachováme populáciu dutinových hniezdičov. Ideálne je vyrábať búdky s otvárateľnou strieškou a pozorovať, čo sa v okolí búdok alebo priamo v nich deje a vidieť tak aj priebeh života týchto hniezdičov, ako napríklad sýkoriek belasých, sýkoriek veľkých, sýkoriek hôrnych, brhlíkov a ďalších. Napríklad mucháriky bielokrké  sú druhy dutinových hniezdičov, ktoré sa k nám sťahujú až z ďalekej Indie.  

Je vhodné vysádzať kríky a stromy miesto kŕmenia? Ktoré dreviny odporúčate?

Ďalšia veľmi vhodná aktivita je výsadba na školských alebo súkromných pozemkoch. Vhodným časom na vysádzanie kríkov a stromov je november, ešte pred zamrznutím pôdy a potom skoro na jar, po rozmrznutí pôdy hneď v marci a začiatkom apríla.
Pre vtáky sú veľmi vhodné naše tradičné dreviny ako jarabina vtáčia a vtáčí zob. Plody oboch sú však pre ľudí jedovaté, preto ich výsadbu treba zvážiť v hlavne prípade školského pozemku. Ďalším vhodným druhom je napríklad hrab obyčajný. Pri výsadbe je vhodné brať ohľad aj na koridory pre vtáky. 

Ďalšie vhodné aktivity

ako je napríklad sčítavanie vtákov na kŕmidlách, pozorovanie a ďalšie aktivity do ktorých sa môžete zapojiť sú organizované SOS/BirdLife Slovensko sa dozviete o nich na www.vtaky.sk

Vhodnou aktivitou sú tiež exkurzie s ornitológom. O termínoch sa môžete informovať na správe národného parku alebo chráneného územia vo vašom okolí, prípadne na webových stránkach Štátnej ochrany prírody v jednotlivých regiónoch (ŠOP SR).

Termíny a informácie o zápise pre zimné sčítavanie vtákov nájdete tu: http://vtaky.sk/stranka/95-Zimne-scitanie.html

Pozorovania vtákov sa pravidelne uskutočňujú 1. apríla na rôznych miestach po celom Slovensku, avšak aj aj v iných termínoch. Odporúčame preto sledovať tieto stránky:
https://www.facebook.com/ornitologicka/
https://www.facebook.com/avescentrum/

Za rozhovor ďakuje Dagmar Sedliaková, študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen.