Jahody zo školskej záhrady II. - Zelená škola

Jahody zo školskej záhrady II.

Ovocie, zeleninu či bylinky vypestované na školskom pozemku je možné konzumovať, potvrdila nám to pani Doc. MUDr. Jane Hamade, PhD., z Úradu verejného zdravotníctva (rozhovor nájdete TU).
Aj v škole si teda môžeme pripraviť jahodový koláč, džem či iné pochúťky z vlastnoručne dopestovaných produktov. Dnes si povieme, aký postup je potrebné dodržať, aby bola konzumácia potravín vypestovaných v školskej záhrade či v školskom sade legálna.

4 jednoduché kroky k jahodovému koláču zo záhrady do školskej jedálne:

1. Vyplníme formulár: Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu (formulár nájdete v prílohe tohto článku).

2. Jahody musia byť naše, preto priložíme: list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a pod. (tu je vyznačené miesto produkcie aj výmera).

3. Vyplnený formulár spolu s listom vlastníctva zašleme poštou alebo elektronicky na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu – RVPS (kontakty: https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php). Následne nám RVPS zašle registračné číslo. Registrácia je bezplatná.

4. Aby sme vedeli, čo sme jedli – zapisujeme si. Vedieme si evidenciu o dátume, druhu a množstve vypestovaného ovocia, zeleniny, byliniek či iných produktov. Forma nie je daná legislatívou – môžeme si vytvoriť elektronický dokument, písať do zošita atď. (pozn.: Množstvo vyprodukovaných potravín si priebežne kontrolujte podľa hodnôt uvedených vo formulári).

Príklad: 25. 6. 2020 – 5 kg jahôd na jahodový koláč, 100 g mäta – do mätovej limonády

Využívaním lokálnych a sezónnych produktov v školskej kuchyni znižujeme uhlíkovú stopu potravín a tým napomáhame k zníženiu dopadu klimatických zmien. Podporujeme miestnu ekonomiku v regióne a zachovávame tradície. Ako inšpirácia pri pečení vám poslúži aj príručka Staré sorty sú in, v ktorej nájdete množstvo receptov zo starých slovenských odrôd jabĺk či hrušiek. Príručka je voľne na stiahnutie: https://sadovo.sk/mnews/data/files/others/stare_sorty_prirucka_screen_final.pdf

Dobrú chuť Vám praje
tím Zelenej školy