HRA - registrácia - Zelená škola

HRA – registrácia

Nižšie sa môžete zaregistrovať do zoznamu záujemcov o bezplatné zapožičanie interaktívnej hry Spoznajme spolu Zelenú školu.

Povinnosťou školy je:

  • na vlasné náklady poslať hru ďalšej zaregistrovanej škole,
  • vyplniť on-line stručný hodnotiaci dotazník,
  • pripojiť aspoň jednu fotografiu z hrania.

Po úspešnom odoslaní  prihlasovacieho formulára bude do 3 pracovných dní na e-mail uvedený v časti „Osoba zodpovedná za zapožičanie – E-mail“ zaslaný e-mail potvrdzujúci vašu žiadosť o zapožičanie hry a potrebné inštrukcie.
V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. 

Hra obsahuje aj zoznam pomôcok – pri prevzatí je nutné si zoznam skontrolovať a pri odosielaní vyplniť formulár o odoslaní kompletnej nepoškodenej hry. Prípadné nezrovnalosti okamžite hláste na: blazencova@zivica.sk alebo 0915 221 474

Zapožičanie hry

Spoznajme spolu Zelenú školu

  • Osoba zodpovedná za zapožičanie

  • Zapožičanie hry