HRA - Spoznajme spolu Zelenú školu - Zelená škola

HRA – Spoznajme spolu Zelenú školu

Ste v Zelenej škole ešte len prvý rok a netušíte, o čom program je?
Alebo sa jej venujete už niekoľko rokov a o Zelenej škole toho viete veľa?

Či už ste v programe prvý rok, alebo desať, táto hra vás určite zabaví, pomôže vám navzájom sa spoznať, dozvedieť sa o sebe niečo nové a zároveň sa zaujímavou formou zoznámiť s tým, ako program funguje a čo všetko v Zelenej škole môžete zažiť.

Našou snahou je, aby sa prostredníctvom hry naštartovalo a rozvíjalo v hráčoch (členoch kolégia) kritické myslenie, ktoré ich povedie k inšpiratívnym riešeniam environmentálnych a spoločenských výziev. 

Pozývame vás zahrať sa a spoznať Zelenú školu

Spoznajme spolu Zelenú školu

Cieľ hry:  SPOLOČNE prejsť celou cestou Zelenej školy.
V priebehu hry plníte ako tím rôzne úlohy týkajúce sa 7 krokov Zelenej školy.

Čas:  40 – 60 minút

Odporúčaný čas zapožičania: 1 mesiac

Povinnosťou školy je:

  • na vlasné náklady poslať hru ďalšej zaregistrovanej škole,
  • vyplniť on-line stručný hodnotiaci dotazník,
  • pripojiť aspoň jednu fotografiu z hrania.

Zapožičanie hry

Vyplnením formulára nižšie sa zaradíte do zoznamu záujemcov o bezplatné zapožičanie interaktívnej hry Spoznajme spolu Zelenú školu.

Informácia o odoslaní hry

Vyplnením formulára nižšie nám dáte informáciu o odoslaní hry na ďalšiu školu a o tom v akom stave je obsah hry pri odosielaní.

Hodnotiaci dotazník k hre

Spätná väzba k hre Spoznajme spolu Zelenú školu.

Projekt „Zelená škola  každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF  Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.