Aký je vplyv prevádzky školy na životné prostredie? - Zelená škola

Aký je vplyv prevádzky školy na životné prostredie?

8. augusta 2023

Prinášame vám novú sériu pracovných listov environmentálneho auditu pre materské školy, špeciálne školy a 1. stupeň základných škôl v téme Potraviny.

Jeho cieľom je zistiť, aký je vplyv prevádzky školy na životné prostredie, zmapovať slabé a silné stránky školy a na základe týchto výsledkov vytvoriť environmentálny akčný plán školy.

Autor: Tomáš Blaženec

Pracovné listy vznikli s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.