Spoznajme spolu Zelenú školu - Zelená škola

Spoznajme spolu Zelenú školu

21. marca 2022

Ste v Zelenej škole ešte len prvý rok a netušíte, o čom program je?
Alebo sa jej venujete už niekoľko rokov a o Zelenej škole toho viete veľa?

Využite príležitosť spoznať prácu v Zelenej škole hravou formou zapožičaním našej hry Spoznajme spolu Zelenú školu.

Viac informácií a formulár pre záujemcov o bezplatné zapožičanie hry Spoznajme spolu Zelenú školu TU.

Projekt „Zelená škola  každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF  Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.